Na negen jaar adviseren bij een ingenieursbureau en vaak dezelfde problemen tegen te komen, is  David van Olst gestart met het bedrijf GoedGeluid opgericht. Waarom?  

In grote lijnen zijn er drie soorten bedrijven die zich bezighouden met akoestiek:

1 - Akoestische adviesbureaus hebben wel gediplomeerde akoestici in dienst maar leveren alleen kostbare adviesrapporten, geen concrete aanpassingen. De specialisatie ligt hier doorgaans op het vlak van bouwakoestiek en verkeers- en industrielawaai, niet op het gebied van audio.
2 - Aannemers leveren wel aanpassingen, gewoonlijk op het gebied van geluidsisolatie. Akoestische kennis is hier meestal nihil en daardoor levert dit regelmatig fouten op in de akoestische aanpassingen.
3 - Toeleveringsbedrijven leveren alleen materialen zoals absorberende systeemplafonds, noppenschuim, rubbers, veren, isolatiemateriaal etc. Voor audio toepassingen zijn deze materialen niet specifiek genoeg, en in onverwerkte vorm maar sporadisch toepasbaar.
GoedGeluid heeft enkele elementen uit de drie bovenstaande bedrijfstakken in een bedrijf ondergebracht. Hierdoor kan er sneller en goedkoper gewerkt worden met korte lijnen naar de opdrachtgever. Het ontwerp, de berekeningen en de uitvoering in een traject geeft een kleinere kans op fouten en miscommunicatie. GoedGeluid kan indien nodig putten uit een eigen netwerk van designers, architecten en gespecialiseerde ambachtslieden.